Praha – Masarykovo nádraží

Přístupnost stanice

Tratě

Popis železniční stanice

Praha-Masarykovo nádraží je nádraží hlavové – končí v něm koleje (důvodem je, že je nejstarší z pražských nádraží, právě na něj přijel v roce 1845 do Prahy první vlak). Najdeme ho mezi ulicemi Na Florenci, Havlíčkova a Hybernská v Praze 1, nedaleko Florence. Nachází se u výstupu z metra B stanice Náměstí Rebpubliky – výstup směrem k nádraží,  tedy ve směru od Můstku vpředu, ve směru od Florence vzadu. Nahoru se dostáváte dvěma ekalátory, projdete do vestibulu – pochodu stanice a k nádraží se dostanete posledním východem na levé straně, event. pokud je zavřen, je možné použít i první východ vpravo a přejít Havlíčkovu ulici s kolejemi – jsou zde zastávky tramvají.

Tramvaje:

3 Nádraží Braník – Kobylisy

6 – Kubánské náměstí – Palmovka

8 – Vozovna Strašnice – Nádraží Podbaba

14 – Spořilov – Nádraží Vysočany

15 Olšanské hřbitovy – Kotlářka

23 Královka – Bílá Labuť (některé spoje až na Lehovec)

26 Nádraží Hostivař – Divoká Šáčka

noční:

91 Nádraží Strašnice – Divoká Šárka

92 Sídliště Modřany – Lehovec

94 Sídliště Barrandov – Lehovec

96 Sídliště Petřiny – Spořilov

(uváděná platnost do 21. 9. 2017)

 

Hlavní vstup do nádražní budovy je z ulice Havlíčkovy, ale lze do ní jít též z ulic Hybernská nebo z prostoru parkoviště na konci ulice Na Florenci.

Nádraží má čtyři nástupiště, při pohledu od haly ke kolejím se počítají zprava – první je u stěny a je u něho jen jedna kolej, další jsou ostrovní.

Nad příchodem k nástupištím je nahoře zavěšená odjezdová tabule.

Přijedete-li vlakem a dáte se dopředu, přijdete do haly a rovně jdete halou k hlavním vratům na zastávku v ulici Havlíčkova – zastávky tramvají jsou téměř naproti sobě, do protisměru stačí přejít tramvajové koleje.

Z haly vpravo projdete esíčkovým východem do prostoru parkoviště ulice Na Forenci – někdy odtud může odjíždět náhradní autobusová doprava.

Z haly doleva se dáte do krátké spojovací chodby a pak vlevo do postranní části budovy, sopuběžné s ulicí Hybernská, do které můžete vyjít několika dveřmi.

V opačném směru, tedy, když přijdete do nádraží např. z ulice Havlíčkova, znamená to, že se po projití haly dáte vpravo a spojovací chodbou doleva a na konci chodby v rozšířeném prostoru jsou pokladny.

 

 

Brno hlavní nádraží, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

 

Až bude k dispozici plánek na servru ČD, zaktualizuji ho i sem.

Popis brněnského hlavního nádraží najdete na stránkách Centra po nevidomé v Brně. (najdete tam plno dalších zajímavých tras, popisů a informací z hlediska řešení bariérovosti)

S laskavým svolením Josefa Konečného, kterému tímto děkuji, sem okopíruji celý popis hlavního nádraží, ač není zdaleka ještě vše s rekonstrukcí hlavního nádraží prý dokončeno.

Budova hlavního nádraží v Brně má z čelního pohledu vlevo historický vchod, který tvoří troje dubové dveře, k nimž vedou tři schody nahoru. Dveře bývají otevřeny různě a schody nebývají v zimě udržovány. Proto většina cestujících používá pro přístup do stanice dveře východu, které jsou asi 20 metrů vpravo, přímo proti výstupu z městského podchodu. Ty jsou bez schodů a jsou osazeny hlasovým majáčkem. Za nimi je příjezdová hala, která je hned za dveřmi směrem vlevo propojena chodbou s halou odjezdovou, v níž jsou i pokladny.

Při vstupu těmito dveřmi je podél pravé stěny příjezdové haly prodejna potravin Market Pont, za ní je čekárna a pokladna společnosti Regiojet a ještě za ní trafika Relay. Za ní je vpravo dolů schodiště do příjezdového podchodu. V něm můžete jít doleva k nástupištím 2, 3 a 4, nebo doprava do městského podchodu. Naproti schodům je mluvicí odjezdová tabule. Na levé straně příjezdové haly je stánek s pečivem – Mr. Baker, skříňky samoobslužné úschovny (na mince 5, 10 a 20 Kč) a za nimi ještě kancelář “Kurýr” – výdej a příjem zásilek, slouží i jako ztráty a nálezy. 15 metrů proti vstupním dveřím z ulice do příjezdové haly je průchod na první nástupiště. Na nástupišti je vpravo na stěně druhá mluvicí odjezdová tabule.

Hned za dveřmi do příjezdové haly je směrem vlevo 20 metrů dlouhá chodba, vedoucí do odjezdové haly. V této chodbě je na levé straně prodejna pečiva a Podél pravé stěny chodby je další mluvicí odjezdová tabule a kancelář základního odbavení.

 

Vstupujeme do hlavní, odjezdové haly. Podél levé stěny jsou již zmiňované trojí historické dveře, jsou však předsazeny samootevíracími prosklennými dveřmi. Naproti nim (tedy po naší pravici) je uprostřed haly široké schodiště do podchodu k nástupištím 2, 3 a 4. Toto schodiště je ze tří stran ohraničeno zídkou, podél níž můžeme jít směrem vpravo a na jejím konci asi po 6 metrech projít krátkou chodbou na první nástupiště. Podél všech tří stěn odjezdové haly jsou pokladny. Přístup k nim je však řešen tzv. systémem trychtýře. Ten tvoří, necelý metr vysoké, kovové sloupky a plastové pásky, které navádějí cestující k pokladnám. Celý systém je variabilní a mění se podle aktuální frekvence cestujících. Proto je pro ZP osoby pro zakoupení jízdenky, či získání informací nejvhodnější využít první pokladnu, která je ve spojovací chodbě, těsně před rohem odjezdové haly.

Přejdeme-li podél historických dveří celou šířku odjezdové haly, dostaneme se do levého křídla budovy. Zde je hned na rohu vlevo malá, provizorní čekárna. Další prostor je ohraničen zábranami, protože za nimi probíhají další stavební úpravy. Původní čekárna a ČD centrumjsou momentálně mimo provoz.

Sejdeme-li v odjezdové hale schodištěm do podchodu, je hned pod schody vlevo chodba k toaletám, vpravo chodbička končící schody dolů do městského podchodu a v ose schodiště je přístup k nástupištím. Chodba k toaletám je přerušena turniketem. Asi 10 metrů před ním vlevo je bezbariérové WC vybavené eurozámkem. Tento zámek však není nainstalován pod klikou dveří, ale na kovovém panelu, asi půl metru vlevo od kliky. Pokud nevlastníte euroklíč, pak můžete pro otevření dveří, do štěrbiny na panelu vhodit mince v celkové hodnotě 10 Kč, nebo použít běžné WC, které je dále v chodbě za turniketem. Pro uvolnění turniketu je také nutné vhodit do pokladničky umístěné na pravé stěně před turniketem mince v celkové hodnotě 15 Kč. Dveře na běžné toalety pak jsou asi 5 metrů za ním vpravo.

Pokračujeme-li podchodem v ose schodiště, máme po levé ruce trafiku, za ní je ČD centrum pro noční odbavení (od 23:00 do 5:00 hodin). Dále je na stěně další mluvicí odjezdová tabule, za ní jsou skříňky samoobslužné úschovny zavazadel a následují 3 výtahy na nástupiště 2, 3 a 4. Naproti nim je vždy také schodiště na tato nástupiště. Na každém nástupišti je také mluvicí odjezdová tabule. Jsou vzdálené asi 20 metrů od horní hrany těchto schodišť.

Dáme-li se pod přístupovým schodištěm z odjezdové haly doprava, máme po levé ruce prodejnu “Kudrna” a dále můžeme sestoupit po několika schodech do městského podchodu. Tím pak můžeme jít doleva přes Galerii Vaňkovka k autobusovému nádraží Zvonařka, nebo vpravo k nástupištím tramvají a na ulici Josefskou.

Nejlepší přístup na první nástupiště je bezbariérovou chodbičkou z odjezdové nebo příjezdové haly. K pátému a šestému nástupišti se dostaneme přes nástupiště první, které je nutno projít směrem vpravo, až na konec zdi po pravé ruce. Na rohu zabočíme vpravo, a po přibližně osmi metrech opět doleva. Podél zadní zdi pošty tak přijdeme k nástupištím 5 a 6. Budou mírně vpravo před námi. Pro lepší orientaci můžeme na konci zdi pošty aktivovat hlasový majáček. Nástupiště začínají kusými kolejemi, před nimiž jsou kolmo situovány další dvě mluvicí odjezdové tabule.

První nástupiště je v celé délce nově vydlážděno a doplněno o reliéfní orientační prvky, tedy o vodicí linii s funkcí varovného pásu podél hrany nástupiště a signální pásy, které nás mají nasměrovat k odbočce na páté a šesté nástupiště, ke schodišti do podchodu a ke vstupům do příjezdové a odjezdové haly. Potíž však je v tom, že signální pásy v zastřešené části nástupiště nenavazují přímo na očekávané, přirozené vodicí linie, ale končí u zdi drážní budovy, příp. u zábradlí schodiště. Konkrétně. Vezmeme-li to ze strany od odbočky k pátému a šestému nástupišti, tak signální pás je asi 150 cm vpravo od rohu budovy. Další SP končí:

 • schody do podchodu – u zábradlí asi 80 cm za začátkem zábradlí
 • odjezdová hala – u zdi asi 300 cm vlevo od osy dveří
 • příjezdová hala – u zdi, asi 150 cm vpravo od osy dveří

 

Od ledna 2020 i zde vstoupilo v platnost také nové číslování kolejí. Ty jsou nově číslovány následovně:

 • Nástupiště 1, kolej 3
 • Nástupiště 2, blíže budově Kolej 1
 • Nástupiště 2, dále od budovy Kolej 2
 • Nástupiště 3, blíže k budově kolej 4
 • Nástupiště 3, dále od budovy kolej 6
 • Nástupiště 4, kolej 8
 • Nástupiště 5, dále od Petrova, kolej 5
 • Nástupiště 5, blíže k Petrovu kolej 9
 • Nástupiště 6, dále od Petrova, kolej 11
 • Nástupiště 6, blíže k Petrovu, kolej 13

V celém prostoru hlavního nádraží můžeme využít hlasové majáčky, kterých je zde nainstalováno celkem 17. Jsou umístěny nad dveřmi z ulice do příjezdové haly, nad ČD centrem, nad dveřmi z prvního nástupiště do příjezdové haly a u výtahu a na všech nástupištích, kde nám usnadní nalezení schodišť do podchodů. Mimo to je zde nově umístěno i 9 mluvicích odjezdových tabulí, jejichž rozmístění je zakomponováno výše v textu. Pro aktivaci orientačních majáčků jsou určeny povely 1 a 2, pro obsluhu odjezdových tabulí pak povely 5 a 6 na vysílačích VPN.

 

Aktualizováno ke dni 20.2. 2020

 

Přístupnost stanice 

Tratě ve stanici

Řazení vlaků ve stanici

Vstoupíte do budovy – vlevo pokladny, chodba ve tvaru T, vpravo schody dolů do odjezdového podchodu. (nádraží má dva podchody – odjezdový a příjezdový, popsaný dále)

Trochu atypické číslování nástupišť: první výstup vpravo i vlevo Vás zavede do budovy Ostrov, z které vystoupíte vlevo na třetí nástupiště nebo u druhé hrany nástupiště k prvnímu nástupišti , dostanete se však tudy i dále ke kusým kolejím 3A nebo ke kusým kolejím nástupišti 2 – tam je možné se orientačně pohodlněji dostat jiným tzv. příjezdovým podchodem. Když půjdeme dále odjezdovým podchodem, tak se výstupem vlevo nebo vpravo dostaneme na čtvrté nástupiště nebo když půjdeme ještě dále, tak vpravo na páté nástupiště.

Přístup na nástupiště tzv. příjezdovým podchodem. V příjezdové hale, do které vejdete z ulice Nákladní (při čelním pohledu na budovu vlevo – vedle pošty) je především výtah do podchodu a nebo pevné schodiště. První východ vlevo nahoru se větví na dvě ramena schodiště a vede ke kusým kolejím 3A a kusým kolejím nástupišti 2 – nahoru se dostanete i výtahem, případně na nástupiště 1 při otočení o 360 stupňů u budovy Ostrov. Také tímto příjezdovým podchodem se dále dostanete na čtvrté a páté nástupiště – vpravo výstupy po pevných schodech, vlevo výtahy.

Z kusých kolejí odjíždí často vlaky na Českou Lípu (086) nebo Jablonec nad Nisou – Tanvald – Harrachov (036). Zajímavé je, že mezi třetím a čtvrtým nástupištěm je jen jedna kolej, tedy teoreticky by se dalo nastupovat do vlaku z obou stran – jak z třetího, tak i ze čtvrtého nástupiště. Také čtvrté nástupiště má vpředu kusou kolej s nástupištěm 4A. Od čtvrtého nástupiště odjížděl například vlak na Trutnov a Hradec Králové (trať 030), s možností přestupu v Turnově na vlak po trati 070 do Mladé Boleslavi a Prahy. Z pátého nástupiště, odjíždí vlaky Trilex (německá společnost) na trať 089 Chrastava – Hrádek nad Nisou – Zittau (Žitava) – případně Dresden (Drážďany) a nebo po peážní trati do Varnsdorfu a na Benešov nad Ploučnicí a dále do Děčína.

Trilex v Liberc

Liberec, žst.

Další informace o přístupnosti stanici:

Více info např. na Wikipedii.

 

Praha – hlavní nádraží, žst.

Číslování kolejí a směry:

Nové značení bude až po protažení podchodu
k Žižkovu a rekonstrukci zbývajících nástupišť

Jih – zády k budově vpravo, Beroun, České Budějovice, Plzeň, Dobříš,
Sever – zády k budově vlevo, Pardubice, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Cheb přes Ústí nad Labem, Děčín, Turnov, Trutnov
1a. nástupiště (jih): 13a kusá, 11a kusá
1b. nástupiště (sever): 13b kusá, 11b kusá
1. nástupiště: 9 kolej
2. nástupiště: 7 k budově, 1 od budovy
3. nástupiště: 2 k budově, 8 od budovy, 12
4. nástupiště: 14 k budově, 20 od budovy
5. nástupiště: 22 k budově, 24 od budovy
6. nástupiště: 26 k budově, 28 od budovy
7. nástupiště: 30 k budově, 32 od budovy

(Honza Balák)

Plánek kolejiště podle stránky https://www.honzikovyvlacky.cz

Info na webu ČD:

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Řazení vlaků ve stanici

Nádraží se skládá z historické budovy a trojpodlažní moderní odbavovací haly.

Hlavní nádraží je tedy z hlediska běžného cestujícího čtyřpodlažní – další patra v historické budově neslouží přímo k odbavování cestujících.

Z přízemí do horní části nové odbavovací haly hlavního nádraží se můžeme dostat třemi vstupy, opatřenými jak eskalátory, tak po rekonstrukci zprovozněnými pohyblivými chodníky a nebo po pevném schodišti.

Přízemí a druhé podlaží:      V červnu 2009 byla předána do užívání veřejnosti rekonstruovaná severní část nové odbavovací haly. Vznikly zde nové obchody (Schlecker+lékárna, Vodafone, Leonidas, Pont, Gratulant, Fokus optik, …), restaurace (Burger King, Brioche Dorée, Potrefená husa), prodejny tisku (Relay a Relay Services), prodejny potravin (včetně potravin určených pro kombinovanou bezlepkovou, bezmléčnou a bezvaječnou dietu), turistické informace a také nové velké odbavovací ČD centrum. Chybí čekárna!

Třetí podlaží:      historická budova, např. Fantova kavárna, vchod z parkoviště na magistrále, odjezdy busů na Letiště Praha, nástupiště.

Nástupiště: pět původních pod historickým klenutím, celkem 7, u prvního nástupiště ještě kusá kolej vpravo i vlevo od budovy, někdy se rozlišuje přistavení vlaků na severní a jižní část nástupiště.

Na nástupištích informační automaty s hlasovým výstupem (nutno aktivovat tlačítky), sedátka, telefonní automaty;

Přístup na nástupiště: třemi tunely – podchody, na nástupiště výtahy, případně eskalátory;

vlevo směrem na nástupiště – severní, střední a vpravo jižní tunel

WC: u vchodů do severního i jižního podchodu k nástupištím, cena 10 Kč formou turniketů, možnost rozměnění u přepážky obsluhy,

Přístup do budovy

Vstup do ní je především z Vrchlického sadů, ale i z magistrály a nejvíce cestujících využívá příjezd na nádraží metrem trasy C. Vstup směrem z  Vrchlického sadů využívají cestující, kteří například přecházejí z Masarykova nádraží nebo přicházejí ze stanice tramvají Hlavní nádraží

čísla tramvají a směry:

5:      Olšanské hřbitovy – Výstaviště

9:      Sídliště Řepy – Spojovací

26:    Divoká Šárka – Nádraží Hostivař

noční linky

55:    Vozovna Kobylisy – Ústřední dílny DP

58:    ;Spojovací – Sídliště Řepy

Popis trasy od tramvaje:

Zastávky tramvají v obou směrech jsou v ulici Bolzanova – při pohledu na nádraží od Vrchlického sadů vlevo – neboli při východu z nádraží vpravo – parkovou širokou asfaltovou cestou až na zastávku tramvají.

Tímto směrem se také vydáte, pokud budete potřebovat přejít z hlavního nádraží na Masarykovo nádraží. Přejdete Bolzanovu ulici a přejdete ještě Opletalovu ulici, kterou se vydáte doprava až na křižovatku s Hybernskou ulicí, do které po přejití zabočíte (vlevo) a stojíte před Masarykovým nádražím.

Hlavní nádraží prochází od roku 2006 (původně plánováno do roku 2012, ale de facto dodnes) celkovou rekonstrukcí a revitalizací Vrchlického sadů.

Na hlavním nádraží je možné využít průvodcovskou službu pro nevidomé.

Po výstupu do přízemí hlavního nádraží je možné opět spustit majáček, který nás dovede k pokladnám. Ozvučené majáčky jsou umístěny i nad vchody do metra po pevném schodišti.

Přízemní část budovy se vstupem do metra:

je právě ta část budovy, která je na úrovni Vrchlického sadů.

Přízemí je poměrně velmi rozsáhlé –  interiér s minimálním počtem širokých sloupů.

Stanice metra Hlavní nádraží má dvě oddělená nástupiště, každé pro jiný směr: z Hájů, Kačerova a Muzea přes Hlavní nádraží na Florenc, Nádraží Holešovice do Kobylis a s konečnou na Letňanech. Druhé nástupiště, blíže k vchodu z Vrchlického sadů je v opačném směru. tedy z Letňan, Holešovic, Florence na Muzeum, Kačerov a na sídliště Háje.

Z metra do přízemní haly vedou především eskalátory na začátku a konci nástupišť. Tyto eskalátory jsou opatřeny zvukovými naváděcími majáčky. Kromě toho je tolerováno i vycházení po pevných vstupních schodištích. Kromě eskalátorů se zejména tělesně postižení přepravit do přízemí budovy nádraží párem výtahů – na každém nástupišti je jeden, na nástupišti od Muzea to je zcela vpředu, ve směru od Florence to je naopak vzadu.

Obecné informace:

Jedná se o největší pražské nádraží. Hlavní vstup je z Vrchlických sadů. Původní stavba z roku 1910 podle návrhu J. Fanty byla v roce 1977 propojena s moderní odbavovací halou. Na fasádě najdeme alegorické plastiky, na hodinové věži plastiky geniů. Bohatě vyzdobený plastikami je i interiér. Hala nad kolejištěm je tvořena ocelovou prosklenou konstrukcí. Změny v interiéru byly provedeny při stavbě magistrály a metra. Modernější odbavovací a nástupní hala je přímo napojena na stanici metra trasy C. Na střeše je parkoviště. Návštěvníky může zaujmout malířská a štuková výzdoba odjezdové haly, restaurace s klenbou a dřevěným obložením stěn, dále pak reprezentační sál a prezidentský salónek. Ukázkou secese je Fantova kavárna s vysokým kopulovitým stropem, malbami a sochami. Je z ní vidět do nádražní haly, odkrytým kruhovitým průzorovým stropem, malbami a sochami. Je z ní vidět do nádražní haly.

Nádraží nese jméno významného amerického prezidenta Woodrowa Wilsona (prezidentem v letech 1913-1921). Samozřejmě, že se takto nádraží nejmenovalo za socialismu, ale před ním a po něm.

(Zdroj – www.e-cesko.cz/pamatky)

Wikipedia