Plzeň hl. n., žst.

železniční stanice prochází rekonstrukcí, tento plánek je neoficiální – nepochází od ČD. Až bude schéma přístupné, bude nahrazeno, přesto tento plánek zaznamenává jisté změny oproti minulosti, resp. je relativně aktuální.

Od 1. 7. 2019 změna číslování nástupišť a kolejí:

zdroj: POVED

Od 1.7.2019 dojde ke změně číslování nástupišť a kolejí na plzeňském hlavním nádraží. Nově se bude používat pouze číslo koleje – viz přiložený schematický obrázek.

Přímo ve stanici budou pro poskytování podrobnějších informací k dispozici koordinátoři dopravy jak ze strany dopravce, tak ze strany SŽDC.

Zkusím to popsat:

Výpravní budova, jak asi všichni ví, je v Plzni hl. n. uprostřed.

Vlevo, když se vyjdou schody, se šlo na třetí nástupiště, odtamtud jezdili vlaky na Prahu – teď to bude 5. kolej.

Ne druhé straně budovy, tedy vpravo od schodů do prvního patra, bývalo nástupiště páté a nyní to bude desátá kolej. Vlaky na Budějovice.

Mezi nimi ve směru na Prahu bývalo čtvrté n ástupiště – teď kusé koleje sedmá a osmá a taky devátá od bývalého pátého násupiště.

Od budovy dál bývalo nástupiště 2 a 3. U bývalého druhého nástupiště jsou čtvrtá a třetí kolej – opět sestupně směrem od budovy, kolem bývalého prvního nejvzdálenějšího nástupiště druhá a první kolej – tam to jezdívalo tuším na Žatec a Most a mám pocit, že tam je i kusá kolej vpředu směrem na východ, ale ta v plánku není.

Na druhé straně budovy jsme už říkali, že je u budovy – bývalé páté nástupiště je desátá, u ještě vzdálenějšího nástupiště – je to opravdu peron? Nepamatuju se, jsou koleje jedenáctá a dvanáctá v pořadí od budovy.

Josef Lopata – Plzeňák, každý den odjíždí z Plzně hl. n. do práce vlakem:

Plzeňské hlavní nádraží má skutečně za sebou kompletní rekonstrukci, zmizely zvýšená nástupiště spojená úrovňovými přechody, které střežili zaměstnanci-strážci přejezdu a mnohými ceněný řekněme starobylý ráz nádraží je tatam. Nově máme bezbariérové přístupy, výtahy, eskalátory, peróny v úrovni nástupní hrany, elektronické panely na nástupištích a další.
Oproti dřívějšímu stavu už neplatí, že vlaky do daného směru jezdí z konkrétního a pevného nástupiště. Vždy je třeba sledovat aktuální stav (prostředky k tomu jako zrakově hendikepovaní máme). Zde drobné doplnění a upřesnění sdělení Miloše Šmída. Používám už nové číslování podle kolejí.
Z páté koleje (dříve třetího nástupiště) jezdí nejčastěji expresy linky Ex 6 směr Praha, rychlíky linky R 16 směr Praha jezdí nejčastěji ze třetí koleje, dříve druhé nástupiště (na pátou ani nemůžou od Klatov zajet, nejsou tam příslušné kolejové spojky).
Rychlíky na Budějovice jezdí nejčastěji z osmé koleje, dříve čtvrtého nástupiště.
Z první koleje, dříve prvního nástupiště, jezdí nejčastěji osobáky ve směru do Klatov a osobáky ve směru do Žatce.
Miloš zmiňuje ještě kusou kolej, to byla dříve služebně desátá kolej a vzala za své právě rekonstrukcí, místo ní je teď perón. Jo, člověk je pamětník už i ve středním věku. 🙂
Desátá a jedenáctá kolej je u nového nástupiště, dříve šestého. Původně to bylo jen sypané úrovňové nástupiště, nyní klasika. (Během rekonstrukce bylo ještě dokonce další, provizorní sedmé nástupiště, na které se chodilo tak, že se muselo vyjít ven z nádraží směrem na Slovany a mezi ohradami z drátěného plotu se na nádraží zase vrátit.)
Znovu opakuju: i vlaky jednoho směru odjíždějí plánovaně z různých kolejí (a to zcela pomíjím mimořádné situace, kdy je nutno improvizovat v plné míře), vždy věnujte pozornost aktuální dopravní situaci.
Doplním ještě, že v nádraží jsou dva podchody. Západnější (směrem od zastávky trolejbusů a autobusů v Šumavské ulici, resp. od tramvajových zastávek v Sirkové ulici), který spojuje všechna nástupiště s halou a ústí v Železniční ulici na Slovanech, a východnější, který začíná v novém autobusovém terminálu Hlavní nádraží v Šumavské ulici a propojuje pouze toto nádraží s jednotlivými nástupišti v jejich východní části (tento podchod je slepý, neústí na Slovanech). V dohledné době má být znovu otevřen i velký halový podchod šikmo před nádražím pod křižovatkou ulic Americká, Šumavská, Mikulášská a Sirková, ovšem ve velmi úsporné variantě, rozumějte bez obchodů, které tam byly dříve, jen stavebně zúžené chodby a to jen mezi vybranými dříve používanými vstupy, na noc se má tento podchod zcela uzavírat.
Těžko můžu říct, jak to bude s uváděním sektorů. Sektory jsou rovněž součástí nového značení, označeny jsou písmeny A až H, ale ne všechna nástupiště obsahujou kvůli své různé délce všechny sektory (sektory si představte jako pomyslné poměrně úzké pásy kolmé ke kolejím, sektor A začíná u nejvýchodnější části nádraží, sektor H je nejvíc na západ). Plánek sektorů mám, pokud mi dáte vědět, můžu sem napsat popis pro snazší orientaci. Přijde mi pro zrakově hendikepované mnohem těžší zjistit, v kterém sektoru se zrovna nacházím. Pomohl by snad jen místní nácvik prostorové orientace, ale udržet celé nádraží v hlavě, no nevím, nevím. Já jsem slabozraký, já ještě sektory ukoukám… Už dřív se sektory ve zvláštních případech používaly, zpravidla když stály dva vlaky za sebou na téže koleji v téže části nástupiště (nástupiště se dělila na západní a východní část).
Věřím, že to nové číslování v Plzni zvládneme a zmatených cestujících bude co nejméně.

 

Interiér stanice (možná také už neaktuální)

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Popis stanice

2018 – děkuji za pomoc panu Sojkovi:

Vstup do plzeňského nádraží je možný pouze podchodem z ulic Šumavská nebo Železniční.
Vchod z parkoviště před hlavní budovou je z důvodu stavebních prací nemožný.
Vstup do podchodu z ulice Šumavské od Hamburku od zastávek trolejbusů linek 11, 15 a 16,
linkových autobusů a tramvají linky 1 a 2 ze zastávky v ulici Sirkové je úrovňový bezbariérový.
Pozor přes silnici v ulici Šumavské není přechod, ale jen místo pro přecházení, tudíž chodci zde
nemají přednost před auty podle silničního zákona. Hrany místa pro přecházení jsou
zvýrazněny reliéfní dlažbou.
Z podchodu první vlevo vycházejí jezdící schody na první nástupiště, levé jedou dolu, pravé
nahoru, vpravo od nich je pevné schodiště s 15 schody, podestou 1 metr a dalších 15 schodů také na
první nástupiště. Naproti těmto schodům , tj. vpravo z podchodu je výtah a pevné schodiště s 15
schody, podesta cca 1 metr a dalších 15 schodů také na první nástupiště.
Druhý východ z podchodu vlevo je pevné schodiště na druhé nástupiště s jezdícími schody směrem
nahoru vpravo, druhý východ z podchodu vpravo je opatřen výtahem a za ním ústí pevné schodiště
s jezdícími schody směrem dolů v levé části schodiště opět na druhé nástupiště.
Třetí východ z podchodu vlevo jsou pouze jezdící schody na třetí nástupiště, pravé jedou nahoru,
levé dolu. Východ vpravo ústí před výpravní budovu a zpřístupňuje jen obchod – asijskou večerku
po pravé straně před budovou, ostatní prostor je uzavřen z důvodu stavebních prací.
Podchod ústí do spodní nádražní haly je oddělen automatickými posuvnými skleněnými dveřmi
vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna. Hned za ústím podchodu na pravé straně stojí
dva automaty na nápoje. V hale stojí při pravé straně bankomat České spořitelny a za ním jsou
dveře prodejny s několika stolky s rychlým občerstvením Pizza Statione. Dveře se otevírají dovnitř.
Podél pravé stěny haly jsou tři přepážky vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před
přepážkami jsou pevná oddělovací zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Pokladny jsou otevřeny
Pondělí až sobota 3:45 – 23:00 hod. Neděle 4:40 – 23:00 hod. Dále jsou troje automatické posuvné skleněné dveře
vedoucí před budovu. Vpravo a vlevo od posuvných dveří jsou na stěně elektronické tabule s
odjezdy linek městské dopravy a autobusů příměstské dopravy. Za dveřmi je po pravé straně
okénko cukrárny. Další troje automatické posuvné dveře vedou do malého prostoru před nádražím,
zde je nízký schod. Ostatní prostor před nádražní budovou je z důvodu stavby zcela uzavřen.
Pokračujeme-li podél pravé stěny haly podél automatických dveří dojdeme opět ke třem přepážkám
vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před přepážkami jsou opět pevná oddělovací
zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Proti nám je v čelní stěně vchod do prodejny potravin a
nápojů Pont, Zde je také možno zakoupit jízdenky dopravce GW Train Regio ve směru Žatec a
Most. Dveře do prodejny jsou automatické posuvné skleněné. Uprostřed stěny ústí druhý podchod k
nástupištím č. 5, 6 a 7 a do železniční ulice. Také tento podchod je od haly oddělen automatickými
posuvnými skleněnými dveřmi vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna. Vlevo od
posuvných dveří čelní stěny se nachází prodejna časopisů, novin a tabáku REALY. Nalevo od
prodejny je stánek s Coffe Joy. Za ním je přepážka pokladny dopravce České dráhy, kde je možné
zakoupit jízdenky na MHD v Plzni a dobíjet Plzeňskou kartu. Dále za přepážkou je úschovna
zavazadel a po levé straně úschovní boxy na mince v hodnotě 10 a 20 Kč.
Vlevo od stánku Coffe Joy vychází široké pevné schodiště s 15 schody, podestou cca 1 m a 15
schodů do horní haly a k nástupištím č. 3, 4 a 5.
Ve spodní hale vlevo od podchodu ze Šumavské ulice je prodejna pekařství Mr. Backer. Vstup do
prodejny je otevřený. Za pekařstvím je přepážka mezinárodní pokladny dopravce České dráhy a za
automatickými prosklenými dveřmi Informační centrum dopravce České dráhy a města Plzně.
Otevírací doba centra je: 6:30 – 11:45 a 12:15 – 18:00. Vpravo od vchodu do centra je k dispozici
osobní výtah pro přístup do horní haly a zároveň na nástupiště č. 3, 4 a 5.
Vpravo od schodiště v horní hale je prodejna pekařství Malinová s několika stolky, dveře se
otevírají dovnitř. Těsně u pravé stěny horní haly se nachází pánské WC. Při pravé stěně haly jsou
vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 5 a 4 nástupiště. Toto nástupiště
je ještě původní, nemá plastické zvýrazňovací prvky. Mezi dveřmi je prodejna novin, časopisů a
tabáku.
Vlevo od schodiště v horní hale je vrátnice s lékárničkou, pro případy nutného ošetření. Vedle pak
čekárna. Těsně u levé stěny haly se nachází dámské WC, s otevírací dobou denně 6 – 21 hod. Při
levé stěně haly jsou vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 3 a 4
nástupiště. Toto nástupiště je již nové a má plastické zvýrazňovací prvky.
Uprostřed čelní stěny horní haly proti schodům je vpravo prodejna potravin, drogerie a papírnictví, vlevo samoobslužná restaurace Kantýna. Vlevo od kantýny obchůdek s oděvy
SekecMazec. Vpravo od prodejny má pobočku pracovní agentura.

 

Zhruba od února 2016 došlo k zahájení stavebních prací, a proto došlo k uzavření jižní části nádraží.

Vkládám sem proto opravený popis hlavního nádraží Plzeň od pana Sojky, kterému tímto děkuji za příspěvek.

POPIS INTERIÉRU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PLZNI
Vstup do plzeňského nádraží je možný pouze podchodem z a to z ulic Šumavská nebo Železniční.
Vchod z parkoviště před hlavní budovou je z důvodu stavebních prací nemožný.
Vstup do podchodu z ulice Šumavské od Hamburku od zastávek trolejbusů linek 11, 15 a 16,
linkových autobusů a tramvají linky 1 a 2 ze zastávky v ulici Sirkové je úrovňový bezbariérový.
Pozor přes silnici v ulici Šumavské není přechod, ale jen místo pro přecházení, tudíž chodci zde
nemají přednost před auty podle silničního zákona. Hrany místa pro přecházení jsou plasticky
zvýrazněny dlažbou.
Z podchodu první vlevo vycházejí jezdící schody na první nástupiště, levé jedou dolu, pravé
nahoru, vpravo od nich je pevné schodiště s 15 schody, podestou 1m a dalších 15 schodů také na
první nástupiště. Naproti těmto schodům, tj. vpravo z podchodu je výtah a pevné schodiště s 15
schody, podesta cca 1 m a dalších 15 schodů také na první nástupiště.
Druhý východ z podchodu vlevo je pevné schodiště na druhé nástupiště s jezdícími schody směrem
nahoru vpravo, druhý východ z podchodu vpravo je opatřen výtahem a za ním ústí pevné schodiště
s jezdícími schody směrem dolů v levé části schodiště opět na druhé nástupiště.
Třetí východ z podchodu vlevo jsou pouze jezdící schody na třetí nástupiště, pravé jedou nahoru,
levé dolu. Východ vpravo ústí před výpravní budovu a zpřístupňuje jen obchod – asijskou večerku
po pravé straně před budovou, ostatní prostor je uzavřen z důvodu stavebních prací.
Podchod ústí do spodní nádražní haly je oddělen automatickými posuvnými skleněnými dveřmi
vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna. Hned za ústím podchodu na pravé straně stojí
dva automaty na nápoje. V hale stojí při pravé straně bankomat České spořitelny a za ním jsou
dveře prodejny s několika stolky s rychlým občerstvením Pizza Statione. Dveře se otevírají dovnitř.
Podél pravé stěny haly jsou tři přepážky vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před
přepážkami jsou pevná oddělovací zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Pokladny jsou otevřeny
Po – So 3:45 – 23:00 hod. Ne 4:40 – 23:00 hod. Dále jsou troje automatické posuvné skleněné dveře
vedoucí před budovu. Vpravo a vlevo od posuvných dveří jsou na stěně elektronické tabule
s odjezdy linek městské dopravy a autobusů příměstské dopravy. Za dveřmi je po pravé straně
okénko cukrárny. Další troje automatické posuvné dveře vedou do malého prostoru před nádražím,
zde je nízký schod. Ostatní prostor před nádražní budovou je z důvodu stavby zcela uzavřen.
Pokračujeme-li podél pravé stěny haly podél automatických dveří dojdeme opět ke třem přepážkám
vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před přepážkami jsou opět pevná oddělovací
zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Proti nám je v čelní stěně vchod do prodejny potravin
a nápojů Pont, Zde je také možno zakoupit jízdenky dopravce GW Train Regio ve směru Žatec
a Most. Dveře do prodejny jsou automatické posuvné skleněné. Uprostřed stěny ústí druhý podchod
nyní z důvodu stavebních prací jen do Železniční ulice. Také tento podchod je od haly oddělen
automatickými posuvnými skleněnými dveřmi vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna.
Vlevo od posuvných dveří čelní stěny se nachází prodejna časopisů, novin a tabáku REALY. Nalevo
od prodejny je stánek s Coffe Joy. Za ním je přepážka pokladny dopravce České dráhy, kde je
možné zakoupit jízdenky na MHD v Plzni a dobíjet Plzeňskou kartu. Dále za přepážkou je
úschovna zavazadel a po levé straně úschovní boxy na mince v hodnotě 10 a 20 Kč.
Vlevo od stánku Coffe Joy vychází široké pevné schodiště s 15 schody, podestou cca 1 m a 15
schodů do horní haly a k nástupištím č. 3, 4 a 5.
Ve spodní hale vlevo od podchodu ze Šumavské ulice je prodejna pekařství Mr. Backer. Vstup do
prodejny je otevřený. Za pekařstvím je přepážka mezinárodní pokladny dopravce České dráhy a za
automatickými prosklenými dveřmi Informační centrum dopravce České dráhy a města Plzně.
Otevírací doba centra je: 6:30 – 11:45 a 12:15 – 18:00. Vpravo od vchodu do centra je k dispozici
osobní výtah pro přístup do horní haly a zároveň na nástupiště č. 3, 4 a 5.
Vpravo od schodiště v horní hale je prodejna pekařství Malinová s několika stolky, dveře se
otevírají dovnitř. Těsně u pravé stěny horní haly se nachází pánské WC. Při pravé stěně haly jsou
vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 5 a 4 nástupiště. Pozor tato část
nádraží je z důvodu stavby uzavřená. Mezi dveřmi je prodejna novin, časopisů a tabáku.
Vlevo od schodiště v horní hale je vrátnice s lékárničkou, pro případy nutného ošetření. Vedle pak
čekárna. Těsně u levé stěny haly se nachází dámské WC, s otevírací dobou denně 6 – 21 hod. Při
levé stěně haly jsou vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 3 a 4
nástupiště. Toto nástupiště je již nové a má plastické zvýrazňovací prvky.
Uprostřed čelní stěny horní haly proti schodům je vpravo prodejna potravin, drogerie a papírnictví
ExpressStorre, vlevo samoobslužná restaurace Kantýna. Vlevo od kantýny obchůdek s oděvy
SekecMazec. Vpravo od prodejny ExpressStorre, má pobočku pracovní agentura.
Výstupy a výtahy z podchodu směrem do Železniční ulice na nástupiště č. 5 a 6 jsou uzavřené,
probíhají zde stavební práce. Na konci podchodu vlevo je výtah a vpravo schodiště do Železniční
ulice. Schodiště má 10 schodů krátkou podestu cca 1 m 10 schodů, dlouhou podestu cca 3 m a pak
znovu 11 schodů, krátkou podestu cca 1 m a 11 schodů a výstup na chodník v Železniční ulici je
vlevo. Vlevo je pak ve vzdálenosti cca 30 m zastávka trolejbusů linky č. 12 ve směru Božkov.
Z dlouhé podesty schodiště je vpravo výstup k pobočce České pošty cca 3 m vpravo a pak podél
stěny budovy cca 20 m, následují 3 schody a vstupní dveře vpravo a k přepážkám opět vpravo.
Cesta zpět z pošty do města je možná jen k podestě podchodu. Za poštou je opět staveniště.
Nedoporučuji používat podchod na východní straně nádraží, neboť vzhledem ke stavbě slouží jen
k propojení nástupišť 1 – 4, je ve větší hloubce a tak je nutno překonat cca 30 schodů.

Ilustrační foto:

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Řazení vlaků ve stanici

 

Popis stanice

Mapy.cz

K Jihlavské železniční stanici se dostanete trolejbusy nebo autobusy. Stanice se jmenuje Hlavní nádraží ČD.

Trolejbusy:

B (okružní linka) Hlavní nádraží ČD
BI (téíž téměř okružní linka) Na Vyhlídce
A Dopravní podnik
N (noční linka) Horní Kosov

 

Autobusy:

4 Heroltice – Masarykovo náměstí

Nástupiště na železniční stanici Jihlava jsou poměrně složitá pro orientaci. U hlavní budovy nádraží je nástupiště jedna a koleje 1, 2, 3, 4 bez perónů, s nástupními chodníky. K druhé koleji se jde přes první kolej u budovy a doleva, nástup do vlaků na třetí a čtvrté koleji je ze společného chodníku za třetí kolejí. Vpravo od budovy se jede ve směru Horní Cerekev / Veselí nad Lužnicí / Okříšky – Brno / Znojmo, vpravo do Havlíčkova Brodu.

Pokud se potřebujeme dostat k druhému a třetímu nástupišti, musíme jít vlevo od budovy, mírně doleva za budovu a pak opět doprava v přímém směru – vlevo přes kolej je třetí nástupiště a vpravo přes kolej je druhé nástupiště.

U třetího nástupiště jde o kusé koleje směrem na Havlíčkův Brod vpravo 11 a vlevo 13.

U druhého nástupiště je vlevo kolej 9 a vpravo 7. Vlaky odbavené od druhého nástupiště směrem na Veselí nebo Okříšky a Brno projíždí po první koleji prvního nástupiště u staniční budovy, kde samozřejmě už nezastavují.

Stanice nemá podchody.

V budově najdete vlevo po vstupu z ulice výdejnu jízdenek a informace, vpravo úschovnu zavazadel, WC, včetně WC pro vozíčkáře, restauraci (?), ČD Kurýr, ČD Bike a čekárnu.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Řazení vlaků ve stanici

 

Popis stanice

 

Praha-Dejvice je železniční stanice v PrazeDejvicích v městské části Praha 6 na adrese Václavkova 169/1 na trati Praha – Rakovník. Nachází se nedaleko stanice metra Hradčanská, nádražní budova stojí v čele Bachmačského náměstí. Zastavují zde osobní, spěšné vlaky a rychlíky linky S5 resp. R5 společnosti České dráhy.

Jedná se o nejstarší pražské nádraží. Původně zde začínala nákladní Lánská koněspřežka, která od r. 1830 sloužila zejména pro dopravu dřeva z Křivoklátských lesů. Dopravní spojení do města zajistila Chotkova silnice. Z doby vzniku nádraží, z r. 1831 pochází i původní nádražní budova, která v upravené podobě dosud stojí za kolejištěm naproti současné budově. (více na Wikipedii, odkud je tato vložená citace)

Ke stanici Praha – Dejvice se dostanete ze stanice metra Hradčanská, výstupem do ulice Dejvická (schodiště ve tvaru rozevřeného vějíře směrem k restauraci Dejvická sokolovna) – pak se dáte doleva podél ohrady či zdi, až vejdete plynule do ulice Václavkovi. Jde o trasu dlouhou 535 metrů a zabere Vám asi 10 minut chůze.

Z ulice Pod kaštany, která je vedle restaurace Dejvická sokolovna, odjíždějí a přijíždějí autobusy:

131 Hradčanská – Bořislavka
907 (noční) Lipence – Hradčanská – Nebušice

 

Tramvaje – stanice Hradčanská:

8 Nádraží Podbaba – Starý Hloubětín
26 Nádraží Hostivař – Divoká Šárka
18 Podolská vodárna – Nádraží Podbaba 13:16, 13:26, 13:36
1 Spojovací – Sídliště Petřiny 13:14, 13:24, 13:34
20 Sídliště Barrandov – Divoká Šárka
2 Nádraží Braník – Sídliště Petřiny
25 Bílá Hora – Lehovec

91 noční Divoká Šárka – Strašnice
96 Sídliště Petřiny – Spořilov
97 Bílá Hora – Nádraží Hostivař

Některé večerní (ranní) spoje:
14 Nad Džbánem – Spořilov
7 Nad Džbánem – Kotlářka
13 Nad Džbánem – Černokostelecká

 

Meziměstské autobusy z ulice Milady Horákové

(čísla před cílovou zastávkou jsou čísla linek):

310612 Rakovník, aut.st.

B82 Nové Strašecí, Palackého

431300 Klatovy, aut.nádr.

310610 Rakovník, aut.st.

570673 Most, Velebudická

B81 Křivoklát, nad hradem

142100 Jáchymov, radnice

A32 Unhošť, nám.

400321 Domažlice, Poděbradova

 

Další spoje v okolí

RegioJet Cheb, aut.nádr.

RegioJet Jirkov, aut.nádr.

690600 Špindlerův Mlýn, aut.st.

 

Vraťme se k popisu železniční stanice Praha – Dejvice:

Do budovy se dostanete po několika schodech. V budově je výdejna jízdenek a WC. Venku na nástupišti vstup do restaurace.

Nádraží nemá žádné peróny, pouze čtyři koleje – číslování od staniční budovy – na první kolej se nejezdí. Vlevo jedou vlaky na zastávku Praha – Bubny (Vlatvská) – některé vlaky jsou zde ukončeny – vpravo jezdí vlaky směrem na Ruzyni a na Hostivice a Kladno a dále na Rakovník.

 

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Řazení vlaků ve stanici

Plánek by měl být aktualizován – od prosince 2019 přibylo 4. nástupitě, dočasně je však stále nepřístupné z podchodu k ostatním nástupištím, přístup k něm,u je z ulice Bartoškovy. Bližší popis zde.

Popis stanice

Nádraží Praha – Vršovice se nachází v ulici Ukrajinské, poblíž ulice Vršovické. Jde o takové dojezdové nádraží (podobně jako Praha-Libeń) ze směru Říčany – Čerčany – Benešov u Prahy – Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice. Tyto vlaky pokračují tunelem na Praha hlavní nádraží, případně končí na Praha – Holešovice.

Začínají tady také vlaky do Neratovic – Všetat a Mladé Boleslavi a některé vlaky na trať směrem na Vrané nad Vltavou – Dobříš nebo do Čerčan (Posázavský pacifik). Mohou tudy projíždět i vlaky odklonem ze směru Kolín – Běchovice – Malešice – Vršovice. Tato trasa možná v budoucnu sehraje důležitou roli při budování S-Bahnové železnice. Linka by přes Vršovice měla dále spojit Smíchov, kam se dá před býv. nádražím Vyšehrad odbočit a překonat Vltavu přes železniční most. Směrem na jih je velké odstavné nádraží Praha – jih, kde vlaky uklízí, myjí, depují …

Tato stanice zatím nemá v docházkové vzdálenosti žádnou stanici metra. Dostanete se k ní výhradně autobusy a tramvajemi – stanice Nádraží Vršovice.

Jsou to tramvaje (stanice v ulici Vršovická – musí se od nádraží projít malým parčíkem a nebo po ulici U vršovického nádraží):

6 Palmovka – Kubánské náměstí
7 Vozovna Pankrác – Černokostelecká
13 Černokostelecká – Vozovna Pankrác

90 (noční) Náměstí Bratří Synků – Ústřední dílny DP

Některé spoje vyjíždějící / zajíždějící do vozovny:
5 Ústřední dílny DP – Vozovna Pankrác
11 Spořilov – Vozovna Strašnice

 

Autobusy:

193 Nádraží Vršovice – Pankrác (metro C) – Budějovická (metro C) – Nemocnice Krč – (rybník) Šeberák v Kunraticích

Do vchodu do budovy vede několik schodů. V budově je výdejna jízdenek, úschovna zavazadel, automat na kávu, WC, na prvním nástupišti u budovy ČD kurýr.

Nádraží má tři nástupiště – první je u boduvy, další dvě jsou peróny, na které se dostanete podchodem vpravo při vstupu na první nástupiště z budovy.

Vlaky směr Vrané – Dobříš – Čerčany odjíždí zpravidla z třetího nástupiště.

 

 

 

 

 

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

Řazení vlaků

 

Popis stanice

Železniční stanice Praha – Libeň je umístěna na Harfě, na křižovatce ulic Českomoravská – Poděbradská  x Freyova – K Žižkovu.

Přístupová doprava: autobusy MHD, tramvaje. Metro B Českomoravská je trochu vzdálenější, poblíž O2 Aréna.

Před nádražím je prostranství. Do nádražní budovy se dá vejít po několika schodech a nebo východem v rohu budovy – parková cestička podél nádraží – přímo do podchodu k nástupištím.

V budově základní vybavení: pokladny, úschovna zavazadel, informace, bývalo ČD Centrum, restaurace, občerstvení,

Nádraží má tři nástupiště, ke kterým se jde podchodem. K příchodu lze eventuelně využít i nákladní výtah (jiné umístění pro první a další nástupiště).

Z prvního nástupiště zpravidla odjíždí příměstské městské osobní vlaky Praha – Hostivař – Libeň – Praha – Holešovice – Podbaba – Roztoky nad Vltavou a zpět.

K druhému nástupiště většinou přijíždí vlaky do Prahy, z třetího nástupiště odjíždí vlaky z Prahy směrem na Český Brod – Poříčany a Kolín a dále.

 

MHD:

tramvaje – Českomoravská před budovou nádraží, světelný přechod:

8 Starý Hloubětín – Nádraží Podbaba
25 Lehovec – Bílá Hora
92 (noční) Sídliště Modřany – Lehovec

 

autobusy u nádraží na ulici K Žižkovu směrem na Jarov, Spojovací a Žižkov:

195 Jesenická
136 Jižní Město
177 Chodov
183 Háje
182 Opatov

913 (noční linka) Točná

 

autobusová stanice Freyova ulice, dvakrát přes světelnou křižovatku

195 Vysočanská (metro B) – Krausova
136 Vysočanská (metro B) – Sídliště Čakovice
177 Chodov – Poliklinika Mazursk

182 Vysočanská (metro B) – Poliklinika Prosek

183 Vysočanská (metro B) – Vozovna Kobylisy

913 (noční linka) Dolní Chabry

Praha – Vysočany, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

K nádraží se dostanete ulicí Paříkovou od stanice metra B Vysočanská (výstup vzadu z centra – dva výstupy), přechází se Sokolovská a Paříkova ulice je kolmá na Sokolovskou, na rohu sídlo Dopravního podniku hl. m. Prahy. Na Sokolovské též stanice tramvají, autobusový terminál u druhého výstupu z metra v ulici Freyově – asi 400 metrů vzdálený.

Paříkova ulice stoupá k nádraží, před nádražím ji kříží ulice zprava ulice Pešlova a zleva Podnádražní. Chodník končí a je třeba přejít po prostranství ulice k podchodu – tunýlku pod železniční stanicí, která je nahoře nad Vámi na zdi. Tunýlek pokračuje dál a dá se jím projít do stráně k Proseku. Plánuje se po rekonstrukci stanice tento průchod ke zrušení.

Projdete podchod – několik metrů, zprava nejdříve schody nahoru (vstup mříž) jako východ z nástupišť, pak vlevo pevné schody nahoru do vestibulu, budovy stanice – velké dveře. V budově pokladny, restaurace, WC (klíče v pokladně), automat na kávu, vlevo od vchodu vstup na první nástupiště, vpravo na druhé nástupiště. Budova stanice je ostrovní – z obou stran koleje.

U prvního nástupiště první kolej u budovy, za touto kolejí široké nástupiště – příchod přes první kolej – druhá a třetí kolej. Z druhé koleje jezdí vlaky směr Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové a dál.

Druhé nástujpiště za budovou: nástupiště u budovy – první kolej, dále druhá a třetí kolej. Nástupiště se využívá pro odjezd vlaků směrem na trať 070 do Neratiovic – Všetat – Mladé Boleslavi – Turnova – Železného Brodu a Tanvaldu a pro vlaky, které přijíždějí do Prahy z obou  tratí – od Lysé i od Neratovic a pokračují na Praha – Masarykovo nádraží nebo Praha hlavní nádraží nebo dál.

 

Tramvaje – nádraží Nádraží Vysočany:

14 Nádraží Vysočany – Sídliště Barrandov

16 Lehovec – Kotlářka

92 (noční) Nádraží Vysočany – Lehovec

94 (noční) Lehovec – Sídliště Barrandov

 

Některé spoje, které jedou do Vozovny Hloubětín nebo z ní vyjíždějí:

23 Královka – Vozovna Hloubětín

12 Výstaviště Holešovice – Vozovna Hloubětín

6 Kubánské náměstí – Vozovna Hloubětín

24 Spořilov – Vozovna Hloubětín

1 Nádraží Braník – Vozovna Hloubětín

15 Radlická – Vozovna Hloubětín

Jde o náhradní konečnou zastávku – z důvodů rekonstrukce Negreliho karlínského viaduktu (cesty na Masarykovo nádraží, kde vlaky ze sm,ěru Kladno, Rakovník končily.

Mapy.cz

Popis trasy od stanice metra C Vltavská:

Vltavská, stanice metra
odbočte vlevo 13 m: chodník
odbočte vlevo 19 m: chodník
odbočte ostře vpravo 17 m: chodník
odbočte ostře vlevo 62 m: chodník
odbočte vpravo 23 m: chodník
odbočte vpravo: zpevněná cesta
Praha-Bubny Vltavská

 

žst. Praha – Bubny pro osobní přepravu momentálně mimo provoz.

Vlaky z trati 090, 091: Roztoky – Roudnice – Lovosice – Ústí nad Labem – Děčín, které končily na Masarykově nádraží, jezdí přes Praha – Holešovice přes Nové spojení buď přímo nebo úvratí (změna směru jízdy před nádražím Praha-Libeň) na Praha-Masarykovo nádraží, event. na Praha hl. n.

Z Praha – Bubny, Vltavská, resp. ze stanice Vltavská lze využít metro C nebo tramvaje, jsou uváděny i posilové tramvaje (náhradní tramvajová doprava) z Vltavské k Masarykově nádraží.

 

Praha – Smíchov, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

 

 

Popis stanice

Stanice je umístěna v ulici Nádražní. Přístup k ní je především metrem trasy B (zelená), ale také tramvajemi, městskými a příměstskými autobusy.

Do haly nádraží se můžete dostat z metra stanice Smíchovské nádraží po pevném schodišti. Jsou tam tři, ale nejlépe tím uprostřed nástupiště – téměř vzadu ve směru jízdy z centra. Po vystoupení po schodišti se dáte doleva a pak máte možnost buď přímo vyjet eskalátory ve směru chůze na nástupiště a nebo eskalátory vpravo a pak vyjdedete doprostřred haly, blíž k uličnímu výstupu. Z nástupiště metra je možné použít i schodišťovou plošinu pro přepravu invalidů na vozíku – je instalována u schodiště vzadu ve směru z centra. Schodiště vpředu z centra využijete buď k výstupu na terminál autobusového nádraží městských autobusů (v přibližně přímém směru) a nebo po výstupu do horního vestibulu vpravo po pevných schodech do výstupního podchodu z železniční stanmice Praha-Smíchov, tedy při příjezdu vlakem na smíchovské nádraží od Berouna, pokud použijete podchod vzadu, dostanete se právě sem – podchodem a doleva do metra – sestoupíte na nástupiště metra a jste vzadu ve směru do centra – do centra jezdí metra vpravo, ve směru na Zličín vlevo. Všechny výstupy (schodiště) jsou nad stanicí metra průchozí po svém obdélníkovém obvodu.

V hale nádraží najdete základní vybavení stanice: pokladny, informace, úschovnu zavazadel, občerstvení.

Stanice má tři nástupiště a několik kusých kolejí: 1A vlevo od budovy, 3A také vlevo. Pevná schodiště na nástupiště jsou vlevo i vpravo. Vlevo ve směru na Beroun, vpravo ve směru na Praha hlavní nádraží či Praha Vršovice.

 

Doprava u smíchovského nádraží:

Tramvaje:

5 Ústřední dílny DP – Sídliště Barrandov (Sídliště Řepy)

12 Výstaviště Holešovice –  Sídliště Barrandov

20 Sídliště Barrandov – Divoká Šárka

94 Kobylisy (Lehovec) – Sídliště Barrandov

 

Příměstské autobusy PID před vestibulem stanice
318 Jíloviště

321 Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota

317 Dobříš, nám.

334 Psáry

320 Mníšek pod Brdy, náměstí

318 Jíloviště

360 Sedlčany, aut.st.

 

Z autobusového terminálu

125 Skalka

105 Smíchovské nádraží

190 Na Beránku

197 Sídliště Písnice

244 Sídliště Radotín

118 Sídliště Spořilov

196 Kloboučnická

241 Lipence

 

Praha – Smíchov severní nástupiště

souřadnice: 50.06194, 14.40666

Neplést si stanici Praha-Smíchov ze stanicí Praha-Smíchov severní nástupiště.

Popis trasy podle Mapy.cz

850 metrů – 14 minut

výchozí bod: vyjdete z budovy železniční stanice Praha-Smíchov na Nádražní ulici

z budovy odbočte vlevo a jděte po chodníku Nádražní ulice 176 m -vlevo je smyčka tramvají:  

odbočte vlevo 20 m: Nádražní  – jděte zelenou plochou podél Nádražní ulice

pokračujte rovně 330 m: chodník stále po Nádražní ulici k železničnímu mostu, který podejdete a za ním

za mostem odbočte vlevo, úzká cesta, která se stále stáčí doleva , po 249 metrech přijdete na Praha-Smíchov severní nást.

Při příjezdu na severní nástupiště je nejbližší tramvajovou stanicí Plzeňka – jedna stanice před Smíchovským nádražím ve směru od Anděla.

Přístupnost Praha – Smíchov, severní nástupiště

Tratě ve stanici – pouze tra´t ´číslo 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy, tzv. pražský semering, procházející Prokopským údolím na vysokém kamenném mostě, připomínající rakouský semering.

Donedávna se dalo nastupovat na nástupišti ČD Na Knížecí (u meziměstského autobusového nádraží, terminálu PID a metra B), ale nástupiště v tuto dobu prochází rekonstrukcí (?).

 

Praha-Holešovice, žst.

Přístupnost stanice

Tratě ve stanici

 

Popis stanice:

Na nádraží Holešovice se dostanete buď metrem – trasa C (Letňany – Florenc – Muzeum – Kačerov – Háje) nebo tramvajemi.

Nejbližší zastávka je tramvajová Nádraží Holešovice v ul. Jugoslávských partyzánů (směr Kobylisy):

14 Vozovna Kobylisy – Spořilov

17 Vozovna Kobylisy – Sídliště Modřany

15 Vozovna Kobylisy – Radlická

93 (noční) Sídliště Ďáblice – Vozovna Pankrác

 

Tramvaje ze zastávek Nádraží Holešovice (ul. Plynární)

6 Palmovka – Kubánské náměstí

12 Výstaviště Holešovice – Sídliště Barrandov

 

Autobusy z autobusového terminálu u ulice Plynární (nutno projít podchodem nebo metrem)

112 Nádraží Holešovice – Trója – Zoologická zahrada

156 jezdí do 11. prosince 2017 – okružní po Holešovicích: Přístav Holešovice – Maniny – Vltavská – Přístav Holešovice – Nádraží Holešovice

201 Nádraží Holešovice – Poliklinika Prosek – Letňany – Kbely – Satalice – Černý most

250014 Mělník – Kokořín – Dobřeň

250018 Líbeznice – Neratovice – Libiš – Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – Chorušice – Kanina – Mšeno

 

Ze stanice metra:

výstup vpředu směrem do Kobylis a Letňan (vzadu ve směru do centra – Vltavská – Florence … Háje)

pevné schody a také výtah uprostřed schodiště;

vyjde se do vestibulu stanice, kterým se projde do chodby, která je kolmo na vestibul – vlevo by se šlo k tramvajím směr ulice Jugoslávských partyzánů – vpravo až na konec na autobusové nádraží, z kterého odjíždí autobusy ve směrech např. Rumburk, Nový Bor, Litoměřice, Mimoň, Teplice, Budyně …).

Do vestibulu železniční stanice Praha-Holešovice po vystoupení z vestibulu stanice metra vpravo a hned doleva (de facto pod úhled cca 45 stupňů)

Při vstupu do haly máme za zády výstup ven na chodník, který spojuje podchod a autobusový terminál u druhého výstupu z metra u ulice Plynární.

Ve vestibulu stanice je vpravo WC (sprcha, automat na kávu), dále napravo ČD kurýr, pokladny. Na protější stěně od vchodu je odjezdová tabulce. Vlevo od odjezdové tabule se dá projít chodbou k nástupištím.

Vpravo je úschovna zavazadel a chodba k nákladním výtahům.

Stanice má tři nástupiště číslované od budovy. První nástupiště se příliš nevyužívá.

K druhému nástupišti přijíždí zpravidla vlaky od Roztok, Kralup nad Vltavou, Lovosic, Ústí nad Labem a např. z Děčína) a pokračují dále do stanice Praha – hlavní nádraží nebo Praha – Libeň – případně České Budějovice.

Od třetího nástupiště naopak vlaky ve výše uvedených směrech odjíždí (Roudnice – Lovosice – Ústí nad Labem – Děčín nebo Teplice – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb).

Z podchodu se dá vyjít vpravo po pevném schodišti a nebo vlevo mírně se zvedající rampou – na jedné straně mírné výstupky co by malé schodky. Po rampě se vyjde na třetí nástupiště ve směru dopředu, po pevném schodišti dozadu.