V Brně se využívají panely firmy Herman tzv. ELP.

Jejich popis je na stránce https://www.idsjmk.cz/ced.aspx .

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ PANELY ELP

V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.

V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).

V současné době najdete v Brně a Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba druhy panelů přebírají údaje z CED.

JAK VLASTNĚ ELPY FUNGUJÍ?

Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu. Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Moje poznámka: na některých místech slouží k zobrazování také odjezdů a příjezdů vlaků.

Ovládání pro nevidomé pomocí vysílačky VPN

U ELP (užívají se i v MHD) je možné použít tl. 1 pro zjištění názvu stanice/zastávky, tl. 2 řekne aktuální čas a opakovaný stisk tl. 6 umlčí aktuálně hlášený řádek a skočí na další. Takhle to funguje v MHD Brno a IDS JMK.

Panely LCD (většinou patřící SŽDC, tj. na vlakových nádražích)

tlačítkem 5 je možné čtení pozastavit a zopakovat čtení stejného řádku a opětným stiskem tl. 6 pokračovat na další řádek.

Praha – Masarykovo nádraží

Přístupnost stanice

Tratě

Popis železniční stanice

Praha-Masarykovo nádraží je nádraží hlavové – končí v něm koleje (důvodem je, že je nejstarší z pražských nádraží, právě na něj přijel v roce 1845 do Prahy první vlak). Najdeme ho mezi ulicemi Na Florenci, Havlíčkova a Hybernská v Praze 1, nedaleko Florence. Nachází se u výstupu z metra B stanice Náměstí Rebpubliky – výstup směrem k nádraží,  tedy ve směru od Můstku vpředu, ve směru od Florence vzadu. Nahoru se dostáváte dvěma ekalátory, projdete do vestibulu – pochodu stanice a k nádraží se dostanete posledním východem na levé straně, event. pokud je zavřen, je možné použít i první východ vpravo a přejít Havlíčkovu ulici s kolejemi – jsou zde zastávky tramvají.

Tramvaje:

3 Nádraží Braník – Kobylisy

6 – Kubánské náměstí – Palmovka

8 – Vozovna Strašnice – Nádraží Podbaba

14 – Spořilov – Nádraží Vysočany

15 Olšanské hřbitovy – Kotlářka

23 Královka – Bílá Labuť (některé spoje až na Lehovec)

26 Nádraží Hostivař – Divoká Šáčka

noční:

91 Nádraží Strašnice – Divoká Šárka

92 Sídliště Modřany – Lehovec

94 Sídliště Barrandov – Lehovec

96 Sídliště Petřiny – Spořilov

(uváděná platnost do 21. 9. 2017)

 

Hlavní vstup do nádražní budovy je z ulice Havlíčkovy, ale lze do ní jít též z ulic Hybernská nebo z prostoru parkoviště na konci ulice Na Florenci.

Nádraží má čtyři nástupiště, při pohledu od haly ke kolejím se počítají zprava – první je u stěny a je u něho jen jedna kolej, další jsou ostrovní.

Nad příchodem k nástupištím je nahoře zavěšená odjezdová tabule.

Přijedete-li vlakem a dáte se dopředu, přijdete do haly a rovně jdete halou k hlavním vratům na zastávku v ulici Havlíčkova – zastávky tramvají jsou téměř naproti sobě, do protisměru stačí přejít tramvajové koleje.

Z haly vpravo projdete esíčkovým východem do prostoru parkoviště ulice Na Forenci – někdy odtud může odjíždět náhradní autobusová doprava.

Z haly doleva se dáte do krátké spojovací chodby a pak vlevo do postranní části budovy, sopuběžné s ulicí Hybernská, do které můžete vyjít několika dveřmi.

V opačném směru, tedy, když přijdete do nádraží např. z ulice Havlíčkova, znamená to, že se po projití haly dáte vpravo a spojovací chodbou doleva a na konci chodby v rozšířeném prostoru jsou pokladny.